Učitel elektro

ŠKOLA PRO MALÉ ELEKTROTECHNIKY


Zde najdete jen krátký souhrn, podrobnosti jsou na dalších stánkách.


JEDNOTKY V ELEKTROTECHNICE

 ... aneb CO V ČEM MĚŘÍME


 • NAPĚTÍ měříme ve voltech, jednotku volt značíme V
 • PROUD měříme v ampérech, jednotku ampér značíme A
 • ODPOR měříme v ohmech, jednotku ohm značíme Ω (to je velké písmeno řecké abecedy, čte se OMEGA)
 • KAPACITU měříme ve faradech, jednotku farad značíme F
 • VÝKON měříme ve wattech, jednotku watt značíme W

větší jednotky používají předpony

 • kilo = tisíc (značka k) např. kΩ kiloohm = 1 000 Ω
 • mega = milion (značka M) např. MΩ megaohm = 1 000 000 Ω

menší jednotky používají předpony

 • mili = tisícina (značka m) např. mA miliampér = 0,001 A (tedy tisícina ampéru)
 • mikro = miliontina (značka µ) např. µA mikroampér = 0,000 001 A (tedy miliontina ampéru)
 • nano = miliardtina (značka n) např. nF nanofarad = 0,000 000 001 faradu
 • piko = biliontina (značka p) např. pF pikofarad = 0,000 000 000 001 faradu


SCHEMATICKÉ ZNAČKY

Schematické značky jsou symbolické znaky, které zobrazují jednotlivé součástky. V odkazu najdete ty nejběžnější, které budeme v našich zapojeních používat. Časem k nim přibydou ještě další...

Naučte se znát a kreslit následující schematické značky:
 • rezistor
 • odporový trimr
 • kondenzátor
 • elektrolytický kondenzátor
 • dioda
 • LED dioda
 • sedmisegmentový LED displej
 • tranzistor NPN
 • tranzistor PNP
 • baterie
 • tlačítko
 • vypínač
 • reproduktor


Výše zmíněné schematické značky používáme pro kreslení schémat zapojení.
Jak se to správně dělá najdete v dalším odkazu.SCHÉMATA

Schémata jsou obrázky zapojení obvodů.
Přesně popisují vzájemné propojení obvodů, nezávisí na vzhledu ani na hodnotě součástek. Hodnoty součástek jsou uvedeny u schematických značek nebo v samostatné tabulce.

Rezistor o hodnotě 100 ohmů má tedy stejnou schematickou značku jako rezistor 100 kiloohmů, který má velikost odporu 1000x větší.
Stejně tak schéma obvykle nerozlišuje, zda je rezistor miniaturní na ýkon 100 mW nebo je to masívní válec na výkon 100 W.

Takže si povíme o zásadách, jak kreslit schéma zapojení:
 • rozložení součástek
 • propojovací vodiče
 • propojovací body (uzly)
 • napájení obvodu
 • něco o tzv. "štábní kultuře"


DVOJKOVÁ SOUSTAVA

Ve škole se jako základní početní soustavu učíme používat soustavu desítkovou, ve které se čísla skládají z číslic 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Budeme-li užívat tzv. logické integrované obvody, musíme znát dvojkovou soustavu.

Dvojková soustava nepoužívá deset číslic, jako soustava desítková, ale pouze dvě číslice:
logickou nulu a logickou jedničku.

Proto se také nazývá DVOJKOVÁ SOUSTAVA. Tuto soustavu využívají již zmíněné logické obvody, které tvoří základ počítacích strojů.

Tak se nebojte a pusťte se do toho !


PÁJENÍ A PLOŠNÉ SPOJE

Abychom ze součástek dokázali podle schémat vytvořit obvody, které něco umí (třeba blikač), musíme vzít potřebné součástky a jejich vývody mezi sebou správně propojit - tedy podle schématu zapojení.

Ke spojení kovových vývodů součástek používáme postup zvaný pájení.

Aby byly součástky správně propojeny a nedalo to moc velkou práci, využívají se k propojování obvodů tzv. plošné spoje.

Pokud se chystáte vyrábět nějaká zapojení s elektronickými součástkami, přečtěte si nejprve nějaké rozumy, co je to pájení a jak správně pájet...A jestli už tohle všechno znáte a umíte, tak to jste tedy dobří, a koukejte si najít nějakou náročnější učebnici...

Ať se vám daří !!!