Učitel elektro

PÁJENÍ A PLOŠNÉ SPOJE
Abychom ze součástek dokázali podle schémat vytvořit obvody, které něco umí (třeba blikač), musíme vzít potřebné součástky a jejich vývody mezi sebou správně propojit - tedy podle schématu zapojení.

PÁJENÍ
Ke spojení kovových vývodů součástek používáme postup zvaný pájení.

Co je to pájení

Pájení je způsob spojování dvou kovových dílů pomocí jiného kovu, který má teplotu tání nižší, než pájené díly.

Zní to složitě, ale je to jednoduché: Pomocí páječky roztavíme kov s nízkým bodem tání a tímto tekutým kovem slijeme kovové díly. Když roztavený kov ztuhne, spojí kovové díly a ty jsou pevně a vodivě spojeny.Ještě pár poznámek k tomu, jak správně pájet

Pájení je důležitý krok při osazování destičky součástkami, který asi nejvíce ovlivňuje spolehlivost a bezporuchovost zařízení – proto si ho musíme řádně procvičit a osvojit.
Pájíme takovým postupem, že na plošku a k vývodu součástky přitiskneme rozehřátou páječku a pak na toto místo přiložíme trubičkový cín (správně "cínovou pájku") a necháme jej roztavit. Hrotem páječky pohybujeme po plošce kolem vývodu součástky a roztavený cín tak řádně rozlijeme, aby dobře přilnul k plošce i k vývodu součástky. Vlastní pájení by nemělo trvat déle než několik sekund, protože součástky ani plošný spoj takovou vysokou teplotu dlouho nesnesou – součástky se mohou poškodit (zvenku to není vidět) a měděná fólie se od sklolaminátové podložky teplem snadno odtrhne.
Abychom si pájení usnadnili, používáme přitom kalafunu nebo speciální pastu, která očišťuje spoj během doby pájení. Kalafuna nebo vhodná pasta je také obsažena v cínové pájce, která není drát, ale trubička – uvidíte to, když ostrým nožem přeříznete cínovou pájku. Proto se také pájce říká "trubičková pájka" nebo "trubičkový cín".

A nakonec ještě malá jazyková poznámka:

Páječka je zařízení, které obsahuje topné tělísko, které vyhřívá hrot páječky na teplotu kolem 250-350 °C a slouží k roztavení pájky. Pájka je slitina cínu, olova a jiných příměsí, která má obvykle teplotu tání mezi 200 a 300 °C (podle typu); také obyčejně obsahuje pájecí pastu (nebo kalafunu). Slouží ke vzájemnému spojování součástek tím způsobem, že se pomocí páječky roztaví a zateče mezi kovové vývody součástek, které tak propojí.