Učitel elektro

JEDNOTKY V ELEKTROTECHNICE

Jednotky nám vyjadřují, co měříme. Všichni víme, že délka se měří v metrech, hmotnost (nebo nesprávně váha) v kilogramech a čas v hodinách, minutách a sekundách.

V elektrotechnice budeme používat řadu dalších jednotek, se kterými se teď seznámíme:Souhrn vidíte v tabulce:


NÁZEV ZNAČKA
NÁZVU
JEDNOTKA OZNAČENÍ
JEDNOTKY
NAPĚTÍ U VOLT V
PROUD I AMPÉR A
ODPOR R OHM Ω
KAPACITA C FARAD F
VÝKON P WATT W
Protože jsou tyto jednotky někdy přílíš velké, jindy zase příliš malé, používáme k vytvoření jejich násobků předpon:

- větší jednotky používají předpony
- menší jednotky používají předpony

Vzpomeňte, že jednotkou délky je m (metr), jeho násobkem je km (kilometr). Víme, že předpona k značí kilo čili tisícinásobek.

To znamená, že kilometr je tisíc metrů.

Stejně tak používáme předpony u jiných jednotek. Tak tedy platí:
   - kilovolt je tisíc voltů
   - kiloohm je tisíc ohmů.
Stejně se zachází s ostatními předponami...


Přehled předpon je shrnut v následující tabulce.

předpona zkratka
předpony
násobitel násobitel
slovy
příklad slovy číselně
giga G 1 000 000 000 miliarda gigaohm 1 000 000 000 Ω
mega M 1 000 000 milión megaohm 1 000 000 Ω
kilo k 1 000 tisíc kiloohm 1 000 Ω
    1   V volt 1 V
mili m 0,001 tisícina mA miliampér 0,001 A
mikro µ 0,000 001 miliontina µA mikroampér 0,000 001 A
nano n 0,000 000 001 miliardtina nF nanofarad 0,000 000 001 F
piko p 0,000 000 000 001 biliontina pF pikofarad 0,000 000 000 001 FJEDNOTKY, SE KTERÝMI SE BUDEME NEJČASTĚJI SETKÁVAT:
  • NAPĚTÍ - volty [V], milivolty [mV]
  • PROUD - miliampéry [mA], ampéry [A]
  • ODPOR - ohmy [Ω], kiloohmy [kΩ]
  • KAPACITA - pikofarady [pF], nanofarady [nF], mikrofarady [µF]
  • VÝKON - miliwatty [mW], watty [W]

S nimi se časem důkladně seznámíte a budete je běžně používat...

TAK AŤ VÁM TO JDE !