Logo elektro

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH
ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK je technicky zaměřený kroužek, ve kterém se děti naučí pracovat s elektronickými součástkami a vyrobí si jednoduché elektronické hračky. Kroužek je vhodný pro děti od 3. do 5. třídy


POJĎTE SE PODÍVAT DO NAŠEHO KROUŽKU A ZKUSTE SI JEDNODUCHÁ ZAPOJENÍ !


Blikač univ DPS Blikáč nepájivé pole
POKUSNÉ ZAPOJENÍ BLIKAČE:

- TRANZISTOROVÝ BLIKAČ SESTAVENÝ NA NEPÁJIVÉM POLI
- TRANZISTOROVÝ BLIKAČ NA UNIVERZÁLNÍM PLOŠNÉM SPOJI
Pohyblivá šipka Blikač
ZAŘÍZENÍ PÁJENÁ NA PLOŠNÝCH SPOJÍCH:

- TRANZISTOROVÝ BLIKAČ
- POHYBLIVÁ ŠIPKA


NÁPLŇ KROUŽKU:

  • SEZNAMUJEME SE S ELEKTRONICKÝMI SOUČÁSTKAMI A UČÍME SE ROZUMĚT JEJICH FUNKCI

  • NA TZV. NEPÁJIVÉM POLI Z NICH SESTAVUJEME JEDNODUCHÉ OBVODY

  • NAUČÍME SE PÁJET SOUČÁSTKY POMOCÍ PÁJEČKY

  • NA UNIVERZÁLNÍ DESTIČCE PLOŠNÝCH SPOJŮ SI SESTAVÍME JEDNODUCHÉ OBVODY - ROZSVÍTÍME, POZDĚJI ROZBLIKÁME, LED DIODU

  • VYZKOUŠÍME SI PÁJENÍ NA PLOŠNÉM SPOJI, VYROBÍME SI NĚKOLIK JEDNODUŠŠÍCH ZAŘÍZENÍ

  • NA DESTIČKÁCH PLOŠNÝCH SPOJŮ ZAČNEME SESTAVOVAT SLOŽITĚJŠÍ ELEKTRONICKÉ OBVODY

  • ZKUSÍME SI, CO OBNÁŠÍ STAVBA DOSTI SLOŽITÉHO ELEKTRONICKÉHO ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ MECHANICKÉ KONSTRUKCE
ORGANIZACE KROUŽKŮ:

Kroužky vedeme již devátým rokem a nyní otevřeme dva ročníky kroužků:

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK - ZAČÁTEČNÍCI
Tento kroužek je určen pro mladší děti - ze 3. a 4. třídy.

Ve školním roce 2018-19 se kroužek pro začátečníky bude konat každé úterý od 13:30 do 14:30 hod.ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK -
STARŠÍ
Kroužek je vhodný pro starší děti, které už absolvovaly začátečnický kroužek.

Ve školním roce 2018-19 je kroužek pro starší každou středu od 16:00 do 17:00 hod.Milí rodiče, pokud chcete své dítě přihlásit na některý z kroužků, pošlete nám (nejlépe e-mailem) vyplněný a podepsaný spodní díl přihlášky.
Internetové ON-LINE přihlášení zatím není možné...Naše stánky stále tvoříme, proto se Vám omlouváme za nedostatky a případné chyby, které se zde vyskytnou.
Časem doplníme nějaká nová zajímavá zapojení...

Děkujeme za pochopení.


Na závěr ještě důležitá rada

Nejdůležitějšími pomůckami konstruktéra (a to malého i velkého) jsou tužka, papír a guma. Hlava může být výborná, ale zaplňuje se dalšími a dalšími informacemi a ne vždy tam všechno najdeme...
Proto dopručuji, abyste si na kroužek pořídili sešit. Nejvhodnější je čtverečkovaný sešit A4 v tvrdších deskách. Protože si do sešitu budete psát poznámky i kreslit schémata, jsou čtverečky dobré jako vodítko pro kreslení pravoúhlých čár ve schématech. Přitom se do čtverečků docela dobře píše. Proto s sebou noste tužku (nejlépe středně tvrdou, označení HB) a gumu (bílou, měkkou).
Na kreslení i na psaní je nejlepší tužka, protože se dá snadno gumovat. Pera, propisky, fixy (i gumovací či zmizíkovací) nejsou vhodné.

Těmito radami se řiďte, je to životní zkušenost konstruktérů.
Když budete hledat nějaké zapojení, v sešitě ho najdete i po mnoha letech.
KE STAŽENÍ:

PŘIHLÁŠKA "ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK - ZAČÁTEČNÍCI"

PŘIHLÁŠKA "ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK - STARŠÍ"