Logo elektro

ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK - ZAČÁTEČNÍCI

Vítejte na stránce pro skupinu začátečníků z elektrotechnického kroužku.


Nejprve si povíme, čím se zabýváme v prvním pololetí.


Na začátku kroužku se seznámíme se základními součástkami, povíme si, co vlastně umějí a jak se označují. Také se naučíme kreslit jejich schematické značky a používat je ve schématech zapojení našich výrobků.


Jednotlivá zapojení si sestavíme na tzv. nepájivém poli. Páječku zatím nebudeme používat, protože zpočátku pro nás bude nepájivé pole vhodnější.


LED na nepájivém poli

  • Jako první se naučíme rozsvítit LED diodu a pak se ji budeme ovládat tlačítkem.

  • Vyzkoušíme si, jaké výhody a nevýhody má dvoubarevná LED dioda.

  • Změnou hodnot rezistorů si ověříme, jak se dá měnit intenzita světla LED diody.


A takto vypadá náš první obvod na nepájivém poli, ve kterém nám svítí dvě LED diody.
Až se trošku vyznáme v základních součástkách a budeme vědět, k čemu slouží REZISTOR a jak se zapojuje LED dioda, povíme si, jak funguje součástka TRANZISTOR.
Zapojíme si blikač se dvěma LED diodami a dvěma tranzistory.
A protože k tomu budeme potřebovat KONDENZÁTOR, povíme si něco i o něm.


Pak si řekneme, co je INTEGROVANÝ OBVOD a budeme dělat pokusy s integrovaným obvodem typu 555 (mezi elektroniky dobře známá tzv. PĚTSETPADESÁTPĚTKA). Obvod 555 použíjeme na blikač s LED diodou a na pískající generátor.
Samozřejmě si vyzkoušíme zapojení, ve kterém budeme moci měnit rychlost blikání nebo výšku tónu pískání pomocí součástky zvané ODPOROVÝ TRIMR.


A protože existuje celá široká rodina integrovaných obvodů, které se nazývají LOGICKÉ OBVODY, něco si povíme nejen o nich, ale i o DVOJKOVÉ SOUSTAVĚ, ve které tyto obvody pracují.


Naším prvním integrovaným obvodem ze skupiny logických obvodů bude tzv. ČÍTAČ. Tento obvod, jak už trošku vyplývá z názvu, umí počítat elektrické impulsy. A my si ty impulsy budeme zobrazovat pomocí několika LED diod.

Protože čtení čísla ve dvojkové soustavě a jeho převod do soustavy desítkové jsou dosti pracné a málo přehledné, ukážeme si, jak se převede dvojkové číslo na desítkové pomocí integrovaného obvodu. Tento obvod nám umožní zobrazit desítkové číslo na SEDMISEGMENTOVÉM DISPLEJI.

Pozn.: Ve dvojkové soustavě pracují nejen naše logické obvody, ale i všechny počítače na celém světě.

Všechny naše pokusy budeme v prvním pololetí dělat na nepájivém poli.

... a co se bude dělat v druhém pololetí.


Druhé pololetí začneme tím, že si povíme, že PÁJEČKA je nástroj, kterým pájíme a PÁJKA je slitina cínu a olova, kterou pomocí páječky roztavíme a mechanicky i elektricky tím spojíme potřebné vývody součástek.


Pak vezmeme páječku do ruky a zkusíme si na UNIVERZÁLNÍ DESTIČKU připájet nějaké součástky.
A opět si zapojíme LED diodu, k ní tlačítko a pak blikač s tranzistory.

Přijdeme na to, že zapojení je (oproti nepájivému poli) pevné a poměrně spolehlivé, ale přece jen je stále dost pracné... Takhle se zapojují pokusná a ověřovací zapojení, ale pro výrobu se univerzální destička nehodí.
Proto se používá technologie PLOŠNÝCH SPOJŮ. My vezmeme destičku plošného spoje a tzv. ji osadíme součástkami, které nám vytvoří na konkrétní destičce požadované zapojení.Naším prvním výrobkem bude BLIKAČ.

Blikač na plošném spoji

  • Celé zapojení je na destičce plošného spoje.

  • Napájí se třemi tužkovými bateriemi AA nebo plochou baterií 4,5 V.

To je náše první zapojení na plošném spoji.Podobně budeme pokračovat s dalšími obvody. Vyzkoušíme si univerzální BLIKAČ-PÍSKAČ.Následujícím výrobkem pak bude RULETKA.

Ruletka

  • Ruletka je tvořena čítačem, který počítá do deseti - proto má ruletka 10 poloh.

  • Ruletku "roztáčíme" stiskem tlačítka.

  • Ruletku můžeme zakrýt kovovým krytem (není na obrázku).

Ruletka je už poněkud složitější zařízení...A to je tedy prozatím vše... Ať se vám práce daří...