Chytrá vědkyně

NÁVODY, RADY, ZAPOJENÍ

aneb něco si zkusíme


ROZSVÍTÍME SI LED DIODUAbychom mohli zkoušet různá zapojení, začneme s jedním velmi jednoduchým obvodem - rozsvítíme si LED diodu pomocí baterie.


Budeme potřebovat následující součástky:
  • LED dioda červená nebo zelená
  • rezistor 220 ohmů
  • pokusné nepájivé pole
  • propojovací drátky
  • baterii 4,5 voltu

Teď si povíme něco o jednotlivých součástkách:


LED

- LED dioda je pro nás nejvhodnější červená nebo zelená o průměru 5mm. Stačí jí malé napětí a svítí poměrně dobře.

Všimněte si, že LED dioda má jeden vývod delší - na něj se připojuje kladný pól baterie.
Značíme ho symbolem "+" (plus). Opačný vývod (ten záporný) se značí symbolem "-" (minus). Ale to už asi znáte, ne?


Představte si, že ale vývody LED diody zkrátíte štípacími kleštěmi - a co teď - jak poznáte, kde je plus a kde je minus? I na to výrobci LED diod myslí. Záporný vývod diody je označen na kulatém pouzdře LED diody malou ploškou. Rezistor


- Rezistor (také se nesprávně říká "odpor"), který potřebujeme, bude mít hodnotu odporu 220 ohmů, což se značí 220R. Stačí miniaturní s drátovými vývody.
Pokud nebudete mít rezistor 220 ohmů, můžete použít jiný v rozmezí od 150 ohmů do 1000 ohmů.

Rezistory mají různou velikost odporu, ta ale nesouvisí s velikostí tělíska rezistoru. Velikost odporu je u starších rezistorů natištěna na tělíscích malinkými číslicemi a písmenky, ale protože se nápis časem setřel nebo byl rezistor na destičce otočen nápisem dolů, začalo se používát značení barevnými proužky.

My si teď jen povíme, že rezistory mají obvykle 5 proužků. z nichž jeden bývá vzdálenější. To je ten pátý. Rezistor 220 ohmů má proužky červený-červený- černý-černý--hnědý. Jistě jste pochopili, že ty dvě pomlčky značí oddělení pátého proužku.Nepájivé pole

- K zapojení všech součástek použijeme tzv. nepájivé pole, součástky mezi sebou propojíme slabým izolovaným drátkem.Plochá baterie

- Plochá baterie o napětí 4,5 V (čteme 4,5 voltu) má tu výhodu, že má páskové mosazné vývody, kolem kterých se snadno omotá drátek. Protože jsou vývody mosazné, časem si na ně ty drátky můžeme i připájet.
A také doufám, že jste si všimli, že baterie má kladný (+) a záporný (-) pól. To budeme vždy velmi pečlivě rozlišovat.

Plochou baterii můžeme nahradit třemi tužkovými bateriemi v plastovém držáku.


3 tužkové baterie
- Tužková baterie má napětí 1,5 V a značí se AA. Když v držáku spojíme tři tužkové baterie, dostaneme napětí 3 x 1,5 V = 4,5 V - to je pro naše pokusy tak akorát.


TAK, TEĎ MÁME VŠE POHROMADĚ, TAK SI ZAPOJÍME ELEKTRICKÝ OBVOD.

V elektrickém obvodu je k nějakému zdroji elektřiny (v našem případě je to baterie) připojen spotřebič - tím spotřebičem je pro nás LED dioda.
Právě jsme si řekli, že baterie je zdrojem elektřiny - a to docela silným zdrojem. Kdybychom k baterii připojili naši LED diodu přímo, protékal by jí tak velký proud, že by to dioda vydržela jen zlomek sekundy a pak by se spálila...
Proto do obvodu zařadíme rezistor, který se vyznačuje vlastností, kterou nazýváme odpor. A co to znamená klásti odpor, to všichni víte. Rezistor tedy klade odpor protékajícímu proudu a omezuje jeho velikost tak, že už LED diodě neublíží.No, tak hurá, jdeme na to.


Zapojení LED

Už víme, že z kladného pólu baterie (+) povedeme proud do kladného přívodu LED diody (to je ten delší, pamatujete si to ještě?). Protože ale protékající proud potřebujeme omezit, zařadíme mezi kladný pól baterie a kladný pól LED diody rezistor 220 ohmů. Druhý vývod LED diody (ten kratší, tam co je na diodě ploška) připojíme drátkem na záporný pól baterie (-).

Jupí, svítíme !!! Pokud nesvítíme, nepracovali jsme dost pečlivě a někde je chyba... Tak Hledat !

Naše zapojení si můžeme namalovat do pracovního sešitu, abychom ho později mohli znovu použít.
No, to, co jsem nakreslil a co vidíte na obrázku ale není moc pěkné a co mi to přitom dalo práce... Je vidět, že nejsem žádný velký kreslíř.Schéma zapojení LED

Aby si rozuměli všichni elektrotechnici nejen v České republice, ale i po celém světě, používají se schematické značky. S jejich použitím se pak kreslí tzv. schéma zapojení obvodu.

Ukázku schématu zapojení našeho obvodu s LED diodou vidíte na obrázku.

Můžeme si tedy nakreslit první schematické značky, abychom je mohli dále používat.A ještě něco chytrého na závěr: Až se vás někdo zeptá, co je to ta LED dioda, můžete ukázat, co jste se naučili. LED je zkratka anglického názvu Light Emitting Diode, čili česky řečeno "světlo vyzařující dioda". Jednoduché, že?O kreslení schémat a o schematických značkách si povíme jindy...


Základní schematické značky najdete v kapitole našich stránek SCHEMATICKÉ ZNAČKY.LED na nepáj.poli

A tady vidíte, jak vypadá naše zapojení se dvěma LED diodami a rezistory na nepájivém poli.