Učitel elektro

SCHEMATICKÉ ZNAČKY

Schematické značky slouží k tomu, abychom si nejen my, ale všichni elektronici na celém světě uměli předávat zapojení obvodů a bez velkého učení jim porozuměli...Tak teď si ukážeme ty nejběžnější součástky - na fotografii uvidíte, jak vypadají, na druhém obrázku je pak schematická značka.
NÁZEV SKUTEČNÁ SOUČÁSTKA SCHEMATICKÁ
ZNAČKA
REZISTOR Rezistor Značka rezistor
ODPOROVÝ TRIMR Odporový trimr Značka odporový trimr
KONDENZÁTOR Kondenzátor Značka kondenzátor
KONDENZÁTOR
ELEKTROLYTICKÝ
Kondenzátor elyt Značka kondenzátor elyt
DIODA Dioda Značka dioda
LED DIODA LED dioda Značka LED dioda
SEDMISEGMENTOVÝ
LED DISPLEJ
7 seg displej Značka 7 seg displej
TRANZISTOR NPN Tranzistor Značka tranzistor NPN
TRANZISTOR PNP Nic Značka tranzistor PNP
BATERIE Baterie Značka baterie
TLAČÍTKO Tlačítko Značka tlačítko
VYPÍNAČ Vypínač Značka vypínač
REPRODUKTOR Reproduktor Značka reproduktor


Schematických značek je ještě velké množství, ale ty, které jsou pro nás nejdůležitější, máte zde.
Když během další práce narazíme na nové součástky, vždy si k nim samozřejmě doplníme i příslušné schematické značky.