Chytrý vědec

ZÁKLADNÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH
Kroužek MALÝ VĚDEC je přírodovědně zaměřený kroužek pro šikovné a zvídavé děti. Kroužek je vhodný pro děti od 2. do 4. třídy


VÍTEJTE V NAŠEM KROUŽKU A POJĎTE SI S NÁMI DĚLAT POKUSY !

NÁPLŇ KROUŽKU:

  • DĚLÁME PŘÍRODOVĚDNÉ - FYZIKÁLNÍ, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ POKUSY - KTERÉ DĚTEM POMOHOU POCHOPIT PŘÍRODNÍ JEVY KOLEM NÁS

  • DĚTI ZÍSKÁVAJÍ ZRUČNOST A ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ NÁVYKY, PROTOŽE SI POKUSY DĚLAJÍ SAMY V MALÝCH SKUPINKÁCH

  • ZÁBAVNOU A HRAVOU FORMOU ZÍSKÁVAJÍ NOVÉ ZNALOSTI A POZNATKY

  • VYTVÁŘEJÍ SI NÁVYKY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S RŮZNÝMI LÁTKAMI

  • PRAKTICKY POZNAJÍ LÁTKY, SE KTERÝMI SE VĚTŠINA VE SVÉM ŽIVOTĚ JIŹ NIKDY NESETKÁORGANIZACE KROUŽKŮ:

Kroužky vedeme již desátým rokem.

MALÝ VĚDEC - ZAČÁTEČNÍCI
Tento kroužek je určen pro malé děti - opravdové začátečníky - ze 2.  třídy. Snažíme se pro ně volit co nejhravější formu, jak se seznámit s jevy, které v přírodě a všude kolem nás neustále probíhají...
Pozn.: Prvňáčky nebereme, protože s příchodem do školy jsou obklopeni spoustou nových věcí, takže naučný kroužek by jim nic nepřinesl a jen by je unavil...


Ve školním roce 2018-19 se kroužek bude konat každou středu od 15:00 do 15:45 hod.Milí rodiče, pokud chcete své dítě přihlásit na kroužek "Malý vědec", pošlete nám (nejlépe e-mailem) vyplněný a podepsaný spodní díl přihlášky.
Internetové ON-LINE přihlášení zatím není možné...
CO BRÁT S SEBOU NA KROUŽEK:

Protože na kroužcích děláme zejména pokusy chemické a fyzikální, je třeba, aby s sebou děti nosily následující pomůcky:
  • ochranné brýle (všichni je dostanou na první hodině)
  • ochranný oblek (plášť, stará košile nebo tričko) - z bavlny, žádná umělina !
  • ručník na utření rukou (na konci hodiny nebo i během hodiny si myjeme ruce)
  • hadřík na otření pracovního stolu
  • poznámkový notýsek (stačí A6) a tužku nebo pero na zapsání pokusů

KE STAŽENÍ:

PŘIHLÁŠKA "MALÝ VĚDEC - ZAČÁTEČNÍCI"